ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงห้องเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศีกษา 2563 (อ่าน 3287) 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1 แบ่งใหม่เป็น 3ห้อง (อ่าน 3280) 28 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ม. 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3530) 07 มิ.ย. 63
ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3238) 20 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 2988) 27 เม.ย. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3434) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน 2/2562 (อ่าน 3030) 08 มี.ค. 63
ผลการพิจารณา ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) (อ่าน 3399) 22 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3441) 15 ก.พ. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3602) 26 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 3522) 19 ต.ค. 62
โรงเรียนธงธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 3617) 04 ต.ค. 62
การแข่งขัน ฟุตซอล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 3827) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฑา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3884) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4423) 01 ธ.ค. 60
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 3906) 01 ธ.ค. 60
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 3895) 20 ต.ค. 60
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4267) 31 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4261) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 4126) 09 มี.ค. 60
ภาพเพิ่มเติม ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 3862) 02 ธ.ค. 59
ภาพเพิ่มเติม ผอ.พบนักเรียน 2-12-59 (อ่าน 3792) 02 ธ.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 4008) 30 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 4730) 06 ต.ค. 59
โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (อ่าน 4247) 16 ก.ค. 59
โบว์ชัวร์ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (อ่าน 4159) 16 ก.ค. 59
โบว์ชัวร์ ประกันอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ (อ่าน 4119) 16 ก.ค. 59
ประกันภัย 200 (อ่าน 4124) 16 ก.ค. 59
ตารางเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4040) 23 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 4565) 09 มี.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 4310) 30 ต.ค. 58
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช (อ่าน 4228) 29 ต.ค. 58
ร่วมส่งคุณครูสมจิตร ไพรินทร์ (อ่าน 3960) 29 ต.ค. 58
ค่ายวิทยาศาสตร์ 58 (อ่าน 4002) 29 ต.ค. 58
รับโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนน่ามอง (อ่าน 3930) 29 ต.ค. 58
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ (อ่าน 3962) 29 ต.ค. 58
ผลการประเมินโรงเรียนน่ามอง (อ่าน 3912) 29 ต.ค. 58
เยี่ยมคุณแม่ของคุณครูสุรศักดิ์ วิลัยหล้า (อ่าน 3985) 29 ต.ค. 58
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.รับราชการทหาร (อ่าน 4012) 29 ต.ค. 58
เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูรำไพ ศรีวัฒนา (อ่าน 3905) 29 ต.ค. 58